Nht kỳ nht hi – “Mi cuc gp g ca chúng ta vi mt ai đó đu ch có mt ln, ta nên trân trng cuc gp g y, đi x bng c tm lòng chân thành đ v sau không phi tiếc nui.”


30/01/2013

[One-shot] Bến dừng.

Xe lăn bánh trên con đường mang tên “Cuộc đời”

Chạy mãi….

…. chạy mãi

Chạy mãi…

.